Izpolnite e-pristopnico in se pridružite Ciciklubu!

 
Naj tudi vaš otrok postane član otroškega knjižnega kluba CICIKLUB!
 

Pristopnica za nove člane:

  • DA, SPREJMEM KNJIGE V VREDNOSTI 30 EUR IN ZANJE PLAČAM LE 1 EUR!

    Kako?

  • Izberem za 30 EUR knjig s spodnjega seznama,
  • plačam le 1 EUR po povzetju (stroški pošiljanja so 3,55 €),
  • izpolnim on-line pristopnico,
  • uživam ob branju.
                           
 
NAROČAM KNJIGE V VREDNOSTI 30 EUR - PLAČAM LE 1 EUR!
 
 
ČUDEŽNI VRT
Več avtorjev
 
 
 
Cena: 29,95 EUR   za vas: 23,95 EUR
Količina:  
 
 
MEDVEDI IN MEDVEDKI
Slavica Remškar
 
 
 
Cena: 32,96 EUR   za vas: 26,35 EUR
Količina:  
 
 
TU! TU! TU!
Zvočnica
 
 
 
Cena: 16,95 EUR   za vas: 13,95 EUR
Količina:  
 
 
ROK NE POTREBUJE VEČ DUDE IN PLENIČKE
Kartonki
 
 
 
Cena: 17,90 EUR   za vas: 14,30 EUR
Količina:  
 
 
ZVERJASEC Z DVD
Julia Donaldson
 
 
 
Cena: 19,95 EUR   za vas: 15,97 EUR
Količina:  
 
 
SAPRAMIŠKA
Svetlana Makarovič
 
 
 
Cena: 16,95 EUR   za vas: 13,55 EUR
Količina:  
 
 
METULJČEK CEKINČKEK S CD
Janez Bitenc
 
 
 
Cena: 29,95 EUR   za vas: 23,95 EUR
Količina:  
 
 
STO UGANK
Anja Štefan
 
 
 
Cena: 16,95 EUR   za vas: 13,55 EUR
Količina:  
 
 
RISANJE ZA OTROKE
Landa Norbert
 
 
 
Cena: 14,95 EUR   za vas: 11,95 EUR
Količina:  
 
 
ABECEDA: PIŠEM VELIKE TISKANE ČRKE + PIŠEM MALE TISKANE ČRKE
Kartonki
 
 
 
Cena: 17,90 EUR   za vas: 14,30 EUR
Količina:  
 
 
365 AKTIVNOSTI NA PROSTEM, KI JIH MORAŠ PREIZKUSITI!
Jamie Ambrose
 
 
 
Cena: 19,95 EUR   za vas: 15,95 EUR
Količina:  
 
 
KAKO Z IGRO SPODBUJATI MISELNI RAZVOJ OTROKA
Ranko Rajović
 
 
 
Cena: 19,95 EUR   za vas: 15,95 EUR
Količina:  
 
 
NOVI ČLAN
 
Ime:*
 
Priimek:*
 
Naslov / hišna številka:*
 
Poštna številka / kraj:*
 
Država:*
 
Datum rojstva:*
 
Davčna številka:
 
Telefon:*
 
E-poštni naslov:*
 
PODATKI O STARŠU ALI SKRBNIKU
 
Ime starša ali skrbnika:*
 
Priimek starša ali skrbnika:*
 
Naslov / hišna številka:*
 
Poštna številka / Kraj:*
 
Telefon:*
 
Številka osebnega dokumenta:
 
Osebni dokument izdan pri:
 
Komentar:
 
Naročeno vam bomo poslali v 5 delovnih dneh po prejemu naročila, člansko izkaznico pa v roku 14 dneh. Vaš delež pri poštnini znaša 3,55 EUR. Če izberete več kot za 30 EUR knjig, doplačate razliko, če izberete manj kot za 30 EUR knjig, Ciciklub ne izplača razlike.                        
 
DA, želim, da moj otrok/varovanec postane član/ica oz., da sam postanem član/ica knjižnega kluba Ciciklub pri Mladinski knjigi Založbi d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. S svojim podpisom potrjujem, da sprejemam članska pravila in sem seznanjen s splošnimi pogoji.
 
DA, želim postati član oz. dovoljujem, da moj otrok/varovanec postane član otroškega knjižnega kluba Ciciklub pri Mladinski knjigi Založbi d. d., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: MKZ). Član lahko uveljavlja vse ugodnosti kluba. Sprejemam članske obveznosti oz. se zavezujem, da za članske obveznosti člana, ki sem ga vpisal v knjižni klub, odgovarjam kot solidarni porok. Članstvo sprejemam za najmanj dve leti.
 
Član bo vsako četrtletje do roka nakupa, to je do 21. 2., 21. 5., 21. 8. in 21.11., iz klubskega programa izbral najmanj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo. Članske obveznosti se izpolnjujejo v klubskih centrih ali z naročili na daljavo. V slednjem primeru MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno v enkratnem znesku po povzetju. Stroške pošiljanja in poštnine si delita MKZ in član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok. Soudeležba pri poštnini je nominalno zapisana v aktualnem katalogu knjižnega kluba. Stroške plačilnega prometa poravna član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok.
 
Soglašam, da me v okviru četrtletja obveščate o ponudbah p o e-pošti, telefonu, SMS sporočilih in navadni  pošti.
Če do roka nakupa ne bo nič izbrano, soglašam z nakupom knjige četrtletja. V tem primeru MKZ članu v 30 dneh po poteku roka izstavi račun, ki ga je treba poravnati v 8 dneh po prejetju. Po plačilu računa v roku 8 dni MKZ pošlje članu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku/solidarnemu poroku knjigo četrtletja.
 
MKZ odgovarja za stvarne napake prodanega blaga skladno z veljavno zakonodajo. Reklamacije sprejemamo na telefonske številke, ki so objavljene v aktualnem katalogu, po e-pošti na naslov Ciciklub@mkz.si ter pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d .d., Ciciklub, Slovenska 29,1000 Ljubljana. Reklamacije bomo rešili v najkrajšem možnem času. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda. Rok za odstop od posameznega naročila je 15 dni po prejemu pošiljke. MKZ je potrebno obvestiti o odstopu od naročila, in prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini s priporočeno pošiljko vrniti v 14 dneh po sporočilu na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana. Vrnitev blaga v roku za odstop od posameznega naročila se šteje za sporočilo o odstopu od posameznega naročila. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe in vračila že prejetega nepoškodovanega blaga na stroške člana oz. zakonitega zastopnika/solidarnega poroka bo MKZ v roku 14 dni vrnila vsa prejeta plačila na osebni račun.  Pravice do odstopa od pogodbe ni pri nakupu avdio- in videoposnetkov ter računalniškega programa, če je bil odprt varnostni pečat.
 
Ugodnost ob vpisu pripada članu le v primeru rednega izpolnjevanja vseh članskih obveznosti in da ne pride do izstopa iz knjižnega kluba pred potekom dveletnega roka. V nasprotnem primeru MKZ za izbrani popust, uveljavljen ob vpisu, izstavi račun, ki ga je potrebno poravnati v 8 dneh po prejetju. V primeru odstopa od pogodbe v roku, se lahko član oz. v primeru, da je le ta brez poslovne sposobnosti njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok odloči, ali bo vrnil ob vpisu kupljeni artikel proti vračilu kupnine ali ga bo obdržal in doplačal razliko do polne maloprodajne cene. Nepoškodovani artikel se lahko vrne na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, za že plačano kupnino pa MKZ vrne denar. V primeru odločitve, da se obdrži ob vpisu kupljeni artikel ali če je vrnjeni artikel poškodovan, MKZ izstavi račun za doplačilo razlike do polne maloprodajne cene.
 
Članstvo se avtomatično podaljšuje, vendar je izpis iz kluba možen kadarkoli po preteku dveh let. Po oddaji izstopne izjave v pisni obliki se članstvo zaključi konec naslednjega četrtletja. Novi poslovno sposoben član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok poslovno nesposobnega člana lahko v štirinajstih dneh po podpisu pristopne izjave odstopi od pogodbe o članstvu v knjižnem klubu Ciciklub. Pisno odstopno izjavo je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d d., Ciciklub, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
 
V primeru, da član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok ne izpolni obveznosti obveščanja knjižnega kluba o vseh spremembah, ki lahko vplivajo na pogodbeno razmerje med strankama, član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok dovoljuje, da MKZ podatke pridobi pri pristojnih upravljavcih podatkov. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za rešitev spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču kupca. 
 
Član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok s podpisom potrjuje, da je seznanjen s prodajno-plačilnimi (splošnimi) pogoji poslovanja in da je bil nanje izrecno opozorjen, ter dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba d. d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o., z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in za namen neposrednega trženja vzpostavijo, vodijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki in osebnimi podatki člana neomejeno časovno obdobje. Navedene družbe lahko posredujejo podatke druga drugi v uporabo. Družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok lahko kadar koli pisno zahteva, da navedene družbe v roku 15 dni trajno ali začasno prenehajo uporabljati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter ga o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvestijo. Stroške v zvezi z zahtevo iz prejšnjega odstavka krije posamezna družba. V primeru, da član nima poslovne sposobnosti, solidarni porok s podpisom potrjuje, da je od zakonitega zastopnika člana prejel dovoljenje za včlanitev člana in uporabo osebnih podatkov člana.  
 
Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Davčna številka 61753181. Matična številka 5049130. TRR pri NLB, d. d., Ljubljana, št.: 02922-0013116626. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.        
 
Strinjam se s splošnimi pogoji*
 
Potrdi