Izpolnite e-pristopnico in se pridružite Ciciklubu!

 
 


- Izbor najboljših knjig s celotnega slovenskega trga: največje svetovne in domače uspešnice za otroke, večni klasiki za mlade bralce, knjige o vzgoji, osebni rasti in zdravju za vso družino!

- Preglednost ponudbe: izbor knjig, igrač in iger, namenjenih otrokom od rojstva do 9. leta starosti in njihovim staršem!

- Posebne ugodnosti za člane Cicikluba: popusti pri nakupu vstopnic za kulturne in druge prireditve.

- Vse knjige iz rednega Ciciklubovega programa so vedno najmanj 20 % cenejše.

- Članstvo je brezplačno in se avtomatično podaljšuje. Po preteku dveh let se lahko izpišete kadarkoli. Vaša edina članska obveznost je en nakup na tri mesece: najnižji znesek nakupa ni določen, izberete pa lahko knjigo, igro ali igračo.


PRISTOPNICA ZA NOVE ČLANE:

 
UGODNOST OB VPISU: SAMO 1 € - ZLATA MAČJA PREJA
 
 
ZLATA MAČJA PREJA
Samo 1 € ob vpisu
 
 
 
Cena: 44,99 EUR   za vas: 1,00 EUR
Količina:  
 
 
NOVI ČLAN
 
Ime:*
 
Priimek:*
 
Naslov / hišna številka:*
 
Poštna številka / kraj:*
 
Država:*
 
Datum rojstva:*
 
Telefon:*
 
E-poštni naslov:*
 
PODATKI O STARŠU ALI SKRBNIKU
 
Ime starša ali skrbnika:*
 
Priimek starša ali skrbnika:*
 
Naslov / hišna številka:*
 
Poštna številka / Kraj:*
 
Telefon:*
 
Komentar:
 
Naročeno vam bomo poslali v 8 delovnih dneh po prejemu naročila, člansko izkaznico pa v roku 14 dneh. Stroški poštnine so 3,55 €.
 

Splošni pogoji poslovanja

DA, želim postati član oz. dovoljujem, da moj otrok/varovanec postane član knjižnega kluba CICIKLUB pri Mladinski knjigi Založbi d. d., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: MKZ). Kot član lahko uveljavljam vse ugodnosti kluba. Sprejemam članske obveznosti oz. se zavezujem, da za članske obveznosti člana, ki sem ga vpisal v knjižni klub, odgovarjam kot solidarni porok. Članstvo sprejemam za najmanj dve leti. Soglašam, da me v okviru četrtletja obveščate o ponudbah po e-pošti, telefonu, SMS sporočilih in navadni pošti.


Pogodba o članstvu se sklene z izpolnitvijo in potrditvijo pristopnice oz. naročilnice. MKZ člana naproša, da pred potrditvijo pristopnice/naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. V kolikor v pristopnice/naročilnico ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, bo sistem člana na to opozoril in član brez dopolnitve pristopnice/naročila ne bo mogel oddati.

Članstvo se avtomatično podaljšuje, vendar je izpis iz kluba možen kadarkoli po preteku dveh let od včlanitve. Po oddaji izstopne izjave v pisni obliki se bo članstvo zaključilo konec tekočega četrtletja. Novi poslovno sposoben član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok poslovno nesposobnega člana lahko v štirinajstih dneh po podpisu pristopne izjave odstopi od pogodbe o članstvu v knjižnem klubu Ciciklub. V ta namen lahko član neobvezno uporabo pisni obrazec, ki ga je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Ciciklub, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov ciciklub@mladinska-knjiga.si.

Ugodnost ob vpisu pripada članu le v primeru rednega izpolnjevanja vseh članskih obveznosti in da ne pride do izstopa iz knjižnega kluba pred potekom dveletnega roka. V nasprotnem primeru MKZ za izbrani popust, uveljavljen ob vpisu, izstavi račun, ki ga je potrebno poravnati v 8 dneh po prejetju. V primeru odstopa od pogodbe v roku, se lahko član oz. v primeru, da je le ta brez poslovne sposobnosti njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok odloči, ali bo vrnil ob vpisu kupljeni artikel proti vračilu kupnine ali ga bo obdržal in doplačal razliko do polne maloprodajne cene. Nepoškodovani artikel se lahko vrne na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana, s pripisom »Za Ciciklub«, za že plačano kupnino pa MKZ vrne denar. V primeru odločitve, da se obdrži ob vpisu kupljeni artikel, ali če je vrnjeni artikel poškodovan, MKZ izstavi račun za doplačilo razlike do polne maloprodajne cene.

Član se z včlanitvijo v klub izrecno strinja, da bo za namene izvajanja te pogodbe (redno izpolnjevanje članskih obveznosti) obveščen o vseh ugodnostih, opomnikih, in akcijah kluba na kontaktne naslove ki jih je posredoval MKZ (poštni naslov, telefonska številka za klice in SMS sporočila, e-pošta).

Član se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo vpisanih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba oz. oddano naročilo, sporočil MKZ najkasneje v 8 dneh od nastanka spremembe.

Član bo vsako četrtletje do roka nakupa, to je do 21. 2., 21. 5., 21. 8. in 21.11., iz klubskega programa izbral najmanj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo. Članske obveznosti se izpolnjujejo v klubskih centrih ali z naročili na daljavo. V slednjem primeru MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno v enkratnem znesku po povzetju. Stroške pošiljanja in poštnine si delita MKZ in član oz. njegov zakoniti zastopnik. Soudeležba pri poštnini je nominalno zapisana v aktualnem katalogu knjižnega kluba. Stroške plačilnega prometa, ki so objavljeni v aktualnem katalogu, poravna član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok. V primeru plačila s plačilno kartico kupec prejme pošiljko po pošti, brez dodatnih stroškov plačilnega prometa. Če do roka nakupa ne bo nič izbrano, se šteje, da član soglaša z nakupom knjige četrtletja. V tem primeru MKZ članu v 30 dneh po poteku roka nakupa izstavi račun, ki ga je treba poravnati v 8 dneh po prejetju. Po plačilu računa v roku 8 dni MKZ pošlje članu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku/solidarnemu poroku knjigo četrtletja.

MKZ skladno z 71. – 88. členom Zakona varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ko je predmet nakupa digitalna vsebina pa skladno z 109. – 120. členom ZVPot-1, odgovarja za neskladnost prodanega blaga. Reklamacije in pritožbe oz. zahtevke v primeru neskladnosti blaga sprejemamo na spodaj navedene kontakte. Reklamacije in pritožbe sprejemamo na telefonske številke, ki so objavljene v aktualnem katalogu, po e-pošti na naslov ciciklub@mladinska-knjiga.si ter pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Ciciklub, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Reklamacije bomo rešili v najkrajšem možnem času. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok mora v obvestilu o neskladnosti natančneje opisati neskladnost in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Član lahko odstopi od posameznega naročila, sklenjenega na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, v 14 dneh od dneva, ko pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član. Član mora MKZ v zgoraj navedenem roku obvestiti o odstopu od naročila, za kar lahko neobvezno uporabi pisni obrazec, ki ga je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Ciciklub, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov ciciklub@mladinska-knjiga.si. Če član odstopi od posameznega naročila, je dolžan prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini s priporočeno pošiljko vrniti v 14 dneh od dneva, ko je MKZ obvestil o odstopu, na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »Za Ciciklub«. Vrnitev blaga v roku za odstop od posameznega naročila se šteje za sporočilo o odstopu od posameznega naročila. V primeru pravočasnega odstopa od posameznega naročila in vračila že prejetega nepoškodovanega blaga na stroške člana oz. zakonitega zastopnika/solidarnega poroka bo MKZ v roku 14 dni od prejetja odstopne izjave članu vrnila vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če se je član izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih knjig oziroma blaga ali dokler član ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Pravice do odstopa od naročila ni pri nakupu zapečatenih avdio- in videoposnetkov ter računalniškega programa, če je bil odprt varnostni pečat.

Z osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja o članstvu v knjižnem klubu, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med nami in članom oz. njegovim zakonitim zastopnikom skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka še omejeno časovno obdobje po prenehanju članstva v knjižnem klubu, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic člana. Član oz. njegov zakoniti zastopnik ima po prenehanju članstva kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz. Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@mladinska-knjiga.si.

MKZ ima postavljene visoke interne standarde obravnave naročil, vračil in reklamacij kupcev, ter poskuša slediti aktualnim zahtevam potrošnikov in zakonskim predpisom v najvišji možni meri. V skladu z veljavno zakonodajo pa izjavlja, da ni podpisnik nobenega kodeksa ravnanja. Morebitne pritožbe potrošnikov MKZ sprejema na enega od spodaj navedenih kontaktov. MKZ si prizadeva na vse pritožbe odgovoriti v najkrajšem možnem času.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med članom in MKZ. Ti splošni pogoji veljajo skupaj s Ciciklub klubskimi pravili in Ciciklub Splošnimi pogoji poslovanja in naročanja. Član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok člana potrjuje, da je seznanjen z vsemi omenjenimi splošnimi pogoji ter da je bil nanje izrecno opozorjen pred vstopom v knjižni klub Ciciklub.

MKZ lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Spremenjene splošne pogoje bo MKZ objavil na spletni strani. Če MKZ ne prejme pisne zahteve za prenehanje članstva v 30 dneh od dneva od objave spremenjenih splošnih pogojev, se šteje, da član s spremembami splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe.

Splošni podatki MKZ:

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, spletna stran www.ciciklub.si, telefon: 01/241 34 10 je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg. vložka 1/02643/00, matična številka 5049130, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska-knjiga.si.

Nazadnje spremenjeno: 26. 1. 2023

 
 
Strinjam se s splošnimi pogoji: Splošnimi pogoji poslovanja – članstvo, Klubskimi pravili in Splošnimi pogoji poslovanja in naročanja, ki sem jih prebral in jih razumem
*
 
Prosimo vnesite spodnje črke
Potrdi