Več vsebin
 
Domov  /  VSEBINA  /  Poznaš Ciciklub? / Politika zasebnosti Mladinske knjige Založbe

Politika zasebnosti Mladinske knjige Založbe

 

Politika zasebnosti Mladinske knjige Založbe


Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov na spletnih straneh družbe Mladinska knjiga Založba d.d.

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, katerih upravljavec je Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MKZ).

V MKZ je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mladinska-knjiga.si.

Namen Politike zasebnosti je seznanitev uporabnikov z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani MKZ ter pravicami uporabnikov na tem področju, poleg tega pa tudi z informacijami glede piškotkov pri uporabi spletnih strani, s katerimi upravlja MKZ.

1. Varstvo osebnih podatkov

Varnost osebnih podatkov posameznikov je naša prioriteta. Osebnim podatkom in njihovi zaščiti posvečamo veliko pozornosti. MKZ bo kot upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov posameznika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba, izguba ali nepooblaščena obdelava. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb. Osebni podatki posameznikov so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

1.1. Kategorije osebnih podatkov in opredelitev pojma obdelava

O vas zbiramo različne podatke, odvisno od narave našega poslovnega razmerja z vami in od pravne podlage, ki jo uporabimo za obdelavo podatka.

 • Če ste član knjižnih klubov Svet knjige ali Ciciklub, zbiramo: ime, priimek, naslov, hišna številka, poštna številka, kraj, država, datum rojstva, telefon, vrsta telefona, e-poštni naslov, številka pristopnice, datum pristopa, način pristopa, datum vnosa članstva, leto začetka članstva, obdobje začetka, obvezno zadnje leto članstva, obvezno zadnje obdobje članstva, skrbnik, število članstev, število nakupov, veljavno članstvo, datum izpisa, način izpisa, vzrok izpisa, zadnje želeno leto članstva, zastopnik člana, števec mirovanja članstva, začetek mirovanja – leto, začetek mirovanja – obdobje v letu, vzrok mirovanja, datum vnosa mirovanja, operater vnosa mirovanja, številka storitve, leto storitve, obdobje storitve, vrsta storitve, datum vnosa storitve, datum obdelave storitve, datum vračila storitve, vračilo storitve, vrsta naročilnice, naročilnica, leto nakupa, obdobje nakupa, datum nakupa, znesek nakupa, vrsta obdelave, številka obdelave, datum obdelave, datum vračila, datum plačila, storno plačila, znesek bona, znesek unovčenega bona, način pridobitve, šifra kupca, način obveščanja, blokada, vrsta blokade, datum kontakta, datumi vnosov, število nakupov, znesek dolga, znesek nakupov, sorodstveno razmerje, podatek o opravljenih nakupih v posameznih akcijah in podakcijah, podatek o naročilih v preteklosti, datum in številka naročilnice, datum fakture, status posamezne fakture, podatke o naročilih in nakupih (nakupni zgodovini: nakup določenega artikla, nakupne grupe, blagovne skupine ali izbrane klasifikacije v preteklosti), način opominjanja, podatke o odzivih na naslovljene ponudbe, podatke o odzivih na telefon v preteklosti, podatke o sodelovanju v nagradnih igrah, natečajih, anketah in kvizih.
 • Če prejemate novice s spletne strani www.mladinska-knjiga.si, zbiramo: e-naslov
 • Če ste naročnik katere od naših revij, zbiramo podatke o prejemniku revije: ime in priimek, naslov; podatke o plačniku: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, GSM številka in datum rojstva.
 • Če ste uporabniki portala www.ucimse.com, zbiramo podatke učencev in učiteljev: ime, priimek, elektronski naslov, rojstni datum, šola, razred, oddelek, vzdevek. Če na tem portalu kupite določeno blago oziroma storitve, zbiramo tudi: naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), telefonska številka.
 • Če ste uporabniki portala www.ucimte.com, zbiramo podatke učiteljev, ravnateljev, knjižničarjev: ime, priimek, elektronski naslov, telefon, datum rojstva, izobraževalna ustanova, funkcija, uporabniško ime.
 • Če ste uporabniki portala www.iucbenikimk.si, zbiramo podatke učencev, učiteljev, ravnateljev, knjižničarjev: ime, priimek, elektronski naslov, uporabniško ime, šola, telefonska številka.
 • Če ste uporabnik portala www.pil.si, zbiramo: ime ali vzdevek, starost, horoskop, hišni ljubljenčki, najljubši citat, avtor citata, o meni.
 • Če sodelujete v nagradnih igrah ali kvizih, zbiramo: elektronski naslov in/ali ime, priimek in naslov. Nagrajenec mora MKZ posredovati tudi davčno številko, če gre za nagrado v vrednosti nad 42 EUR oz. v kolikor skupni znesek prejetih nagrad, ki jih nagrajenec prejme od organizatorja presega 84 EUR v enem letu, če gre za denarno nagrado pa tudi številko bančnega računa.
 • Če ste pri nas kupili knjigo ali trgovsko blago, lahko zbiramo: ime, priimek, naslov (vključno z datumi sprememb), izvor podatkov, datum rojstva, šifra kupca, način obveščanja, datum vnosa, datum kontakta, naslov za dostavo, podatek o številu obrokov (v primeru odloženega plačila), način plačila, podatki o kreditni kartici v primeru plačila s kreditno kartico, stacionarni telefon, mobilni telefon, spol, elektronski naslov, število nakupov, znesek dolga, znesek nakupov, sorodstveno razmerje, opravljen nakup po preteklih naslovljenih ponudbah, pretekli nakupi v prednaročilu, status fakture, nakupne navade v preteklosti (način dostave, posebne storitve, npr. dostava v dopoldanskem času ipd.), podatke o naročilih in nakupih (nakupni zgodovini: nakup določenega artikla, blagovne skupine v preteklosti), odzivi na telefonske klice v preteklosti, datum posamezne naročilnice, datum posamezne fakture, podatke o odzivih na naslovljene ponudbe, podatke o sodelovanju v nagradnih igrah, natečajih, anketah in kvizih.
 • Če ste pri nas kupili aktivacijsko kodo za naročilo interaktivnih nalog na portalu www.ucimse.com, zbiramo: ime, priimek, e-naslov, telefonsko številko, ulico, hišno številko, poštno številko, kraj. V primeru nakupa aktivacijske kode za naročilo iučbenikovmk pa tudi šolo, če ta podatek vpišete.
 • Če ste zaposleni oz. opravljate delo pri katerem od naših poslovnih strank, dobaviteljev ali partnerjev zbiramo vaše ime, priimek, službeno elektronsko pošto, službeno telefonsko številko, funkcijo, preteklo korespondenco in nakupno zgodovino.


Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z zagotavljanjem storitev oziroma izvedbe naročila posamezniku in je vezano na osebne podatke posameznika, tako da so avtomatizirano obdelani ali so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali druge dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

1.2. Nameni obdelave in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe

MKZ obdeluje osebne podatke posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja, izhajajočega iz članstva v knjižnih klubih Svet knjige in Ciciklub ter iz sklenjenih prodajnih pogodb s kupci (naročila knjig, revij, prehranskih dopolnil, trgovskega blaga, aktivacijskih kod). V okviru izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in uveljavljanja pravic iz pogodbe MKZ obdeluje kontaktne osebne podatke kupcev, naročnikov oziroma članov knjižnih klubov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, poštni naslov, elektronska pošta) za naslednje namene: identifikacija kupca, naročnika oziroma člana, sklenitev pogodbe, dobava naročenega blaga, dostava naročenega blaga na dom, reševanje morebitnih ugovorov ali reklamacij posameznikov, pošiljanje obvestil kupcem oziroma članom v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med MKZ in kupcem oziroma članom.


Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke bo MKZ dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika za omejitev obdelave osebnih podatkov ali prenehanja pogodbenega razmerja med posameznikom in MKZ. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo MKZ te podatke uničila.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

MKZ lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, vendar le, če po skrbni oceni interesi MKZ ne prevladajo nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, pri čemer se upoštevajo razumna pričakovanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede na njihovo razmerje do upravljavca, tj. MKZ. Skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (General Data Protection Regulation - GDPR) spada med zakonite interese upravljavca osebnih podatkov tista obdelava, ki je nujna za preprečevanje prevar in zlorab. MKZ v ta namen obdeluje osebne podatke določenih neplačnikov z namenom, da se prepreči nadaljnje sklepanje pogodb.

Na podlagi zakonitih interesov obdelujemo tudi osebne podatke zaposlenih pri naših poslovnih strankah, kupcih, dobaviteljih oz. partnerjih za potrebe izpolnjevanja pogodb, ki jih sklenemo z našimi poslovnimi strankami, dobavitelji oz. partnerji. V ta namen obdelujemo naslednje podatke: ime, priimek, službeno elektronsko pošto, službeno telefonsko številko, funkcijo, pretekla korespondenca in nakupna zgodovina.

Prav tako se na podlagi zakonitega interesa osebni podatki kupcev oz. naročnikov v omejenem obsegu obdelujejo za namene neposrednega trženja, vendar pa v tem primeru obdelava osebnih podatkov kupcev poteka omejeno časovno obdobje (v primeru splošne ponudbe največ pet let od zadnjega nakupa, v primeru luksuznih knjižnih izdaj in dražjih nacionalnih projektov pa lahko izjemoma tudi dlje). Izvajanje takšnega trženja se izvaja v omejenem obsegu, zlasti segmentiranje, ki v nobenem primeru ne temelji na zbiranju velikih količin osebnih podatkov o posamezniku, ni vsiljivo, ne vključuje posebnih vrst osebnih podatkov, ter na način, da profil posameznika nanj in na njegov položaj v razmerju do upravljavca nima pomembnejšega vpliva, zlasti pa ni v nobenem primeru podlaga za avtomatizirano ali drugačno odločanje o njegovih pravicah v razmerju do upravljavca. Posameznik lahko navedeni obdelavi kadar koli ugovarja. Neposredno trženje na podlagi zakonitih interesov se lahko izvaja po pošti, e-pošti in na telefonsko številko, če je to dopustno z vsakokrat veljavno zakonodajo varstva osebnih podatkov.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava podatkov lahko temelji na izrecnem in prostovoljnem soglasju, ki ga posameznik da MKZ. MKZ obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene: identifikacija posameznika, obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih, novicah, dogodkih, ki jih organizira MKZ, in o drugih informacijah, proučevanje in analize odzivov na naslovljene ponudbe, sodelovanje v nagradnih igrah, natečajih, anketah in kvizih, ki jih organizira MKZ in ciljano trženje. Ciljano trženje temelji na proučevanju posameznikov in analizi njihovih nakupnih navad, tako da posameznik s strani MKZ prejema personalizirane oz. prilagojene ponudbe in druge informacije. S ciljanim trženjem se posameznika naslavlja po različnih komunikacijskih kanalih, glede na to, katere kontaktne podatke je posameznik posredoval MKZ ob podaji soglasja za namene neposrednega trženja (po pošti, po elektronski pošti, po telefonu, preko SMS/MMS sporočil, po družbenih omrežjih). Profiliranje za posameznika v nobenem primeru ne ustvarja pravnih obveznosti niti pravnih posledic v razmerju do MKZ. MKZ izvaja ciljano trženje skupaj z družbo Mladinsko knjiga Trgovina d.o.o., ki delujeta kot skupna upravljavca. Več podrobnosti o takšni obdelavi osebnih podatkov je navedenih v Politiki zasebnosti Mladinske knjige Založbe in Mladinske knjige Trgovine.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano, ali na drug način, kot ga opredeli MKZ, pri čemer si MKZ v primeru utemeljenega dvoma o njegovi identiteti z namenom pravilne izpolnitve svoje obveznosti skladno s podano zahtevo posameznika pridržuje pravico do identifikacije posameznika, ki takšno zahtevo poda. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v morebitnem obstoječem poslovnem razmerju posameznika z MKZ. Soglasje lahko da eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo, dokler ga eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni, oziroma najdlje do otrokove polnoletnosti.

 

1.3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Osebni podatki posameznika bodo posredovani tretjim osebam ali drugače posredovani le, ko bo to nujno v okviru izpolnjevanja pravic in obveznosti iz sklenjene prodajne pogodbe, pogodbe o članstvu v knjižnih klubih Svet knjige in Ciciklub, pogodbe o naročilu in dobavi revij, na podlagi zakonitega interesa upravljavca oziroma če se posameznik s tem vnaprej izrecno strinja.

Podatki se bodo posredovali:

 • družbam, ki izdajajo kreditne kartice in ponudnikom plačilnih storitev z namenom obdelave plačil in bankam na podlagi posameznikovega naročila za namene izpolnjevanja prodajne pogodbe
 • prevoznikom oziroma izvajalcem poštnih storitev za namene dobave naročenih izdelkov, reševanja reklamacij ter odstopa od pogodbe
 • tiskarjem za namen tiskanja naslovljenih mailingov, tudi v države izven EU (predvsem v Srbijo, ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov in standardnih pogodbenih določil, za katera posamezniki lahko zaprosijo preko e-naslova dpo@mladinska-knjiga.si)
 • pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov za namene vzdrževanja informacijskega sistema ali podobnih potreb z obvezno zaupnostjo in varovanjem podatkov
 • družbi Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. na podlagi izrecnega soglasja posameznika, in sicer za iste namene obdelave osebnih podatkov, kot jih je posameznik dovolil MKZ.

 

1.4. Rok hrambe in čas obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov MKZ hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja MKZ hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

V okviru zakonitega interesa MKZ hrani podatke praviloma še 5 let od zadnjega nakupa.

Določene podatke je MKZ kot upravljavec dolžan hraniti skladno z veljavno zakonodajo (npr. izdani računi se skladno z zakonom hranijo 10 let od njihove izstavitve). Podatke sodelujočih v nagradnih igrah hranimo samo dokler nagrade niso podeljene, nato se izbrišejo oziroma uničijo, izjema so osebni podatki nagrajencev, katere smo dolžni hraniti skladno z veljavno davčno zakonodajo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, MKZ zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko MKZ zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja nakupnih navad odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

1.5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

MKZ zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, v kolikor ni krajši rok predviden v zakonu. MKZ lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če MKZ podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za podaljšanje roka.

MKZ sprejema vse zahteve v zvezi s pravicami posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov na elektronski naslov dpo@mladinska-knjiga.si ali po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo, v zvezi s katero od njegovih pravic, lahko MKZ zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za ugotovitev ali potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko MKZ zaračuna razumno ceno, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa oziroma zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

MKZ posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • Pravico do dostopa do podatkov
 • Pravico do popravka
 • Pravico do izbrisa (pravico do pozabe)
 • Pravico do omejitve obdelave
 • Pravico do prenosljivosti podatkov
 • Pravico do ugovora.

 

a) Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od MKZ dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave
 • vrste osebnih podatkov
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah (tj. državah, ki niso članice EU)
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijskem pooblaščencu
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve posameznika MKZ zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko MKZ zaračuna razumno ceno ob upoštevanju administrativnih in materialnih stroškov.

b) Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MKZ brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MKZ brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, MKZ pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa MKZ, pa za obdelavo njegovih osebnih podatkov ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja
 • kadar je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom
 • kadar gre za podatke v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.


d) Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MKZ omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe
 • MKZ osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti interesi upravljavca prevladajo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.


e) Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredovala MKZ, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga MKZ, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.


f) Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva MKZ. MKZ preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takšnega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov upravljavcu pošlje na elektronski naslov dpo@mladinska-knjiga.si ali po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je posameznik pri MKZ uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi MKZ meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri MKZ v roku 15 dni od prejema odločitve MKZ. MKZ mora o pritožbi odločiti v roku petih delovnih dni.

2. Politika piškotkov

MKZ na svojih spletnih straneh uporablja besedilne datoteke, imenovane piškotki, ki jih spletna mesta ustvarijo med obiskom. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile možne brez piškotkov. Interakcija med uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Zaradi uporabe piškotkov lahko MKZ uporabnikom prikazuje relevantno in zanimivo ponudbo in jim zagotovi prijetno uporabniško izkušnjo. Piškotki se shranijo v uporabnikov računalnik, pametni telefon ali drugo napravo in se uporabljajo v brskalniku. Shranjevanje piškotkov je pod nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni. Interakcija med uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni uporabnikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa bolj učinkovito in uporabniku prijazno.

Konkretni primeri uporabe piškotkov:

 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani uporabnikom prilagodijo prikaz vsebine glede na pretekle obiske
 • na delih spletnih strani, kjer je potrebna prijava, uporabnika ohrani prijavljenega
 • za prepoznavanje naprave uporabnika, ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine napravi
 • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin, ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani
 • za delovanje določenih storitev so nujni, npr. spletne trgovine.

Piškotki domene so nastavljeni z domeno spletnega mesta v naslovni vrstici, piškotki drugih mest so iz drugih virov domene, ki imajo na strani vdelane različne elemente, na primer oglase ali slike. Piškotke lahko določi spletna stran, na kateri se nahaja uporabnik (lastni piškotki) ali tretja spletna stran, ki vodi vsebino na spletni strani, ki si jo uporabnik ogleduje (piškotki od drugod). Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo, torej le za trajanje seje brskanja ali pa za daljše časovno obdobje. Začasni ali sejni piškotek je piškotek, ki MKZ omogoča povezavo uporabnikovih dejanj tekom seje v brskalniku. Seja v brskalniku se začne, ko uporabnik odpre okno brskalnika, in se konča, ko ga zapre. Sejni piškotki so ustvarjeni začasno in so izbrisani, ko uporabnik zapre okno brskalnika. Trajni ali shranjeni piškotki so piškotki, ki ostanejo shranjeni na uporabnikovi napravi. Ti piškotki se aktivirajo vsakič, ko uporabnik obišče spletno stran, ki je ustvarila ta konkretni piškotek.

Obstajajo tri glavne vrste piškotkov

 • Nujno potrebni piškotki: ti piškotki so ključnega pomena, saj omogočajo premikanje po spletni strani in uporabo funkcij spletne strani ali za nudenje zahtevanih storitev (npr. da se shranijo izdelki, ki jih je uporabnik dodal v spletno košarico). Za uporabo teh piškotkov MKZ ne potrebuje dovoljenja uporabnika.
 • Piškotki spletne analitike: ti piškotki MKZ pomagajo razumeti, kako uporabniki uporabljajo spletne strani. Z njihovo pomočjo MKZ izboljšuje uporabniško izkušnjo in ugotavlja zahteve in trende uporabnikov.
 • Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb: ti piškotki se uporabljajo za dostavo oglasov, ki so bolj pomembni za uporabnika in njegove interese. Uporabljajo se tudi za omejevanje števila prikazov posameznega oglasa kot tudi za pomoč pri merjenju učinkovitosti oglaševalske kampanje. Običajno jih namestijo oglaševalske mreže z dovoljenjem upravljavca spletne strani. Zapomnijo si, da ste obiskali spletno stran in ta informacija je posredovana ostalim organizacijam, kot so oglaševalci. Ciljni ali oglaševalni piškotki so pogosto povezani s funkcionalnostjo spletne strani, ki jo omogoča druga organizacija. Med njih sodijo tudi piškotki družbenih omrežij (Twitter, Facebook oziroma Google)


Seznam piškotkov, ki jih uporabljajo spletna mesta MKZ

UČIMSE

1. Nujno potrebni piškotki

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.ucimse.com

PHPSESSID

Trajanje seje

Autentikacija uporabnikove seje.

MKZ

 

REMEMBERME

1 leto

Symfony2 security piškot, da se ni potrebno vsakič na novo vpisovati.

 

pozdrav

cv

Ali si je uporabnik že ogledal pozdravno stran.

 

razred_settings_ID_RAZRED

Nedoločeno

Nastavitev prizora na otoku izbranega razreda.

 

cookies

1 leto

Hrani uporabnikovo privolitev za piškotke.

.google.si

OGPC

2 meseca

Omogoča delovanje Google zemljevidov.

Google


2. Piškotki spletne analitike
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.ucimse.com

_ga

2 leti

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

Google

_gid

1 dan

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

_gat

Trajanje seje

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

.frodx.com

_track

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.

Frodx

.frodx.com

_interT

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.

Frodx


3. Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.facebook.com

_fbp

30 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/help/instagram.

Facebook

spin
xs
presence
sb
wd
c_user
datr
dpr
locale

Trajanje seje
365 dni
Trajanje seje
2 leti
5 dni
365 dni
2 leti
7 dni
5 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/policy/cookies.

.google.si

1P_JAR

1 mesec

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

Google

.google.com

NID

6 mesecev

Googlov piškotek, namenjen oglaševanju zunaj Googlovih spletnih mest.

OTZ

1 mesec

Googlov analitični piškotek, ki se uporablja za informacije o prometu na spletnem mestu.

CONSENT

20 let

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

 

UČIMTE

1. Nujno potrebni piškotki

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.ucimte.com

ac_usr_js_id

3 tedne

Hrani ID uporabnika za autentikacijo dostopa do kupljenih učbenikov.

MKZ

cookie-agreed-sl

3 mesece

Hrani nastavitev strinjanja z uporabo piškotov.

has_js

Trajanje seje

Za boljšo uporabnikovo izkušnjo pri obrazcih.

.ucimte.com

SESS[+ID]

3 tedne

Autentikacija uporabnikove seje.

.google.si

OGPC

2 meseca

Omogoča delovanje Google zemljevidov.

Google

.vimeo.com

vuid

2 leti

Omogoča ogled Vimeo video vsebin.

Vimeo


2. Piškotki spletne analitike
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.ucimte.com

_ga

2 leti

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

Google

_gid

1 dan

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

_gat

Trajanje seje

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

.frodx.com

_track

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.

Frodx

.frodx.com

_interT

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.

Frodx


3. Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.google.si

1P_JAR

1 mesec

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

Google

.google.com

NID

6 mesecev

Googlov piškotek, namenjen oglaševanju zunaj Googlovih spletnih mest.

Google

OTZ

1 mesec

Googlov analitični piškotek, ki se uporablja za informacije o prometu na spletnem mestu.

CONSENT

20 let

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

.doubleclick.net

RUL

1 leto

DoubleClick ga uporablja za ugotavljanje, ali je bil oglas na spletnem mestu pravilno prikazan. To se naredi, da so njihova tržna prizadevanja učinkovitejša.

Doubleclick

IDE

30 dni

Google DoubeClick ga uporablja za registracijo in poročanje o dejanjih uporabnika spletnega mesta po ogledu ali kliku enega od oglasov oglaševalca z namenom merjenja učinkovitosti oglasa in za prikazovanje ciljanih oglasov uporabniku.

.facebook.com

_fbp

30 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/help/instagram.

Facebook

spin

Trajanje seje

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/help/instagram.

xs

365 dni

presence

Trajanje seje

sb

2 leti

wd

5 dni

c_user

365 dni

datr

2 leti

dpr

7 dni

locale

5 dni

 

IUCBENIKIMK.si

1. Nujno potrebni piškotki

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.iucbenikimk.si

PHPSESSID

Trajanje seje

Autentikacija uporabnikove seje.

MKZ

cookie-agreed

3 mesece

Hrani nastavitev strinjanja z uporabo piškotkov.

.emka.si

WC_ACTIVEPOINTER
WC_AUTHENTICATION_-1002
WC_CartOrderId_715838034
WC_PERSISTENT
WC_GENERIC_ACTIVITYDATA
JSESSIONID
WC_USERACTIVITY_-1002
WC_SESSION_ESTABLISHED

Trajanje seje
Trajanje seje
Trajanje seje
1 mesec
Trajanje seje
Trajanje seje
Trajanje seje
Trajanje seje

Piškotek za osnovno delovanje spletne trgovine.

Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.

.ucimte.com

has_js

Trajanje seje

Za boljšo uporabnikovo izkušnjo pri obrazcih.

MKZ


2. Piškotki spletne analitike
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.iucbenikimk.si

_ga

2 leti

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

Google

_gid

1 dan

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

_gat

Trajanje seje

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

.frodx.com

_track

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.

Frodx

.frodx.com

_interT

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.

Frodx


3. Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

google.com

1P_JAR

1 mesec

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

Google

.google.com

NID

6 mesecev

Googlov piškotek, namenjen oglaševanju zunaj Googlovih spletnih mest.

OTZ

1 mesec

Googlov analitični piškotek, ki se uporablja za informacije o prometu na spletnem mestu.

CONSENT

20 let

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

 

_fbp

30 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/help/instagram.

Facebook

spin
xs
presence
sb
wd
c_user
datr
dpr
locale

Trajanje seje
365dni
Trajanje seje
2 leti
5 dni
365 dni
2 leti
7 dni
5 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/policy/cookies.

.doubleclick

RUL

1 leto

DoubleClick ga uporablja za ugotavljanje, ali je bil oglas na spletnem mestu pravilno prikazan. To se naredi, da so njihova tržna prizadevanja učinkovitejša.

Doubleclick

IDE

1 leto

Google DoubleClick ga uporablja za registracijo in poročanje o dejanjih uporabnika spletnega mesta po ogledu ali kliku enega od oglasov oglaševalca z namenom merjenja učinkovitosti oglasa in za prikazovanje ciljanih oglasov uporabniku.

 

PIL.si

1. Nujno potrebni piškotki

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.pil.si

PHPSESSID

Trajanje seje

Autentikacija uporabnika skozi sejo.

MKZ

TotalSoft_Poll_Cookie_ID_ANKETE

1 leto

Hrani odgovor na anketo.

sabai_content_viewed[pending]

1 leto

Spremlja uporabnikovo aktivnost na forumu.

sabai_content_viewed[posts]

1 leto

Spremlja uporabnikovo aktivnost na forumu.

sabai_content_viewed[ts]

1 leto

Spremlja uporabnikovo aktivnost na forumu.

wp-settings-1

1 leto

Uporabnikove nastavitve.

wp-settings-time-1

1 leto

Uporabnikove nastavitve.

PISKOTI

1 leto

Hrani nastavitev strinjanja z uporabo piškotkov.

.google.com

_GRECAPTCHA

180 dni

Ta piškotek se uporablja za razlikovanje med ljudmi in roboti.

 

.google.si

OGPC

2 meseca

Omogoča delovanje Google Zemljevidov.


2. Piškotki spletne analitike
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.pil.si

_ga

2 leti

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

Google

_gid

1 dan

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

_gat

Trajanje seje

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

_utma

2 leti

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

.svetknjige.si

_utmz

6 mesecev

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

Google

.frodx.com

_track

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.

Frodx.com

.frodx.com

_interT

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.

Frodx.com


3. Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

google.si

1P_JAR

1 mesec

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

 

google.com

NID

6 mesecev

Googlov piškotek, namenjen oglaševanju zunaj Googlovih spletnih mest.

OTZ

1 mesec

Googlov analitični piškotek, ki se uporablja za informacije o prometu na spletnem mestu.

CONSENT

20 let

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

facebook.com

_fbp

30 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/help/instagram.

Facebook

spin
xs
presence
sb
wd
c_user
datr
dpr
locale

Trajanje seje
365dni
Trajanje seje
2 leti
5 dni
365 dni
2 leti
7 dni
5 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/policy/cookies.

.doubleclick.net

RUL

1 leto

DoubleClick ga uporablja za ugotavljanje, ali je bil oglas na spletnem mestu pravilno prikazan. To se naredi, da so njihova tržna prizadevanja učinkovitejša.

Doubleclick

IDE

1 leto

Google DoubleClick ga uporablja za registracijo in poročanje o dejanjih uporabnika spletnega mesta po ogledu ali kliku enega od oglasov oglaševalca z namenom merjenja učinkovitosti oglasa in za prikazovanje ciljanih oglasov uporabniku.

DSID

15 dni

DoubleClick identifikacijski piškotek, ki skrbi za razlikovanjem med različnimi napravami uporabnika, ko je ta logiran v Googlov račun.

 

Svetknjige.si

1. Nujno potrebni piškotki

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.svetknjige.si

ASP.NET_SessionId

Trajanje seje

Autentikacija uporabnikove seje.

MKZ

.svetknjige.si

SK2

1 leto

ID uporabnika e-commerce platforme.

.svetknjige.si

cookie_accept

1 leto

Hrani nastavitev strinjanja z uporabo piškotov.


2. Piškotki spletne analitike
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.svetknjige.si

_utma

2 leti

Statistika ogledov spletne strani uporabnika.

Google

_utmb

30 minut

Statistika ogledov spletne strani uporabnika.

_utmc

Trajanje seje

Statistika ogledov spletne strani uporabnika.

_utmt

10 minut

Statistika ogledov spletne strani uporabnika.

_utmz

6 mesecev

Statistika ogledov spletne strani uporabnika.

.frodx.com

_track

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.

Frodx

_interT

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.

3. Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.google.si

1P_JAR

1 mesec

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

Google

.google.com

NID

6 mesecev

Googlov piškotek, namenjen oglaševanju zunaj Googlovih spletnih mest.

OTZ

1 mesec

Googlov analitični piškotek, ki se uporablja za informacije o prometu na spletnem mestu.

CONSENT

20 let

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

.doubleclick.net

RUL

1 leto

DoubleClick ga uporablja za ugotavljanje, ali je bil oglas na spletnem mestu pravilno prikazan. To se naredi, da so njihova tržna prizadevanja učinkovitejša.

Doubleclick

IDE

1 leto

Google DoubleClick ga uporablja za registracijo in poročanje o dejanjih uporabnika spletnega mesta po ogledu ali kliku enega od oglasov oglaševalca z namenom merjenja učinkovitosti oglasa in za prikazovanje ciljanih oglasov uporabniku.

.facebook.com

_fbp

30 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/help/instagram.

Facebook

spin
xs
presence
sb
wd
c_user
datr
dpr
locale

Trajanje seje
365dni
Trajanje seje
2 leti
5 dni
365 dni
2 leti
7 dni
5 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/policy/cookies.

 

Ciciklub.si

1. Nujno potrebni piškotki

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.ciciklub.si

ASP.NET_SessionId

Trajanje seje

Autentikacija uporabnikove seje.

MKZ

.ciciklub.si

CICIKLUB2

1 leto

ID uporabnika e-commerce platforme.

.ciciklub.si

cookie_accept

1 leto

Hrani nastavitev strinjanja z uporabo piškotov.


2. Piškotki spletne analitike
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.ciciklub.si

_utma

2 leti

Statistika ogledov spletne strani uporabnika.

Google

_utmb

30 minut

Statistika ogledov spletne strani uporabnika.

_utmc

Trajanje seje

Statistika ogledov spletne strani uporabnika.

_utmt

10 minut

Statistika ogledov spletne strani uporabnika.

_utmz

6 mesecev

Statistika ogledov spletne strani uporabnika.

.frodx.com

_track

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.

Frodx

_interT

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.


3. Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.google.si

1P_JAR

1 mesec

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

Google

.google.com

NID

6 mesecev

Googlov piškotek, namenjen oglaševanju zunaj Googlovih spletnih mest.

OTZ

1 mesec

Googlov analitični piškotek, ki se uporablja za informacije o prometu na spletnem mestu.

CONSENT

20 let

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

.doubleclick.net

RUL

1 leto

DoubleClick ga uporablja za ugotavljanje, ali je bil oglas na spletnem mestu pravilno prikazan. To se naredi, da so njihova tržna prizadevanja učinkovitejša.

Doubleclick

IDE

1 leto

Google DoubleClick ga uporablja za registracijo in poročanje o dejanjih uporabnika spletnega mesta po ogledu ali kliku enega od oglasov oglaševalca z namenom merjenja učinkovitosti oglasa in za prikazovanje ciljanih oglasov uporabniku.

.facebook.com

_fbp

30 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/help/instagram.

Facebook

spin
xs
presence
sb
wd
c_user
datr
dpr
locale

Trajanje seje
365dni
Trajanje seje
2 leti
5 dni
365 dni
2 leti
7 dni
5 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/policy/cookies.

 

Veselasola.net

1. Nujno potrebni piškotki

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.google.si

OGPC

2 meseca

Omogoča delovanje Google Zemljevidov.

Google.com


2. Piškotki spletne analitike
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.veselasola.net

_ga

2 leti

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

Google

_gid

1 dan

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

_gat

Trajanje seje

Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani.

.frodx.com

_track

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.

Frodx

_interT

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani.


3. Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja v brskalniku

Opis piškotka

Upravitelj

.google.si

1P_JAR

1 mesec

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

Google

.google.com

NID

6 mesecev

Googlov piškotek, namenjen oglaševanju zunaj Googlovih spletnih mest.

OTZ

1 mesec

Googlov analitični piškotek, ki se uporablja za informacije o prometu na spletnem mestu.

CONSENT

20 let

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

.doubleclick.net

RUL

1 leto

DoubleClick ga uporablja za ugotavljanje, ali je bil oglas na spletnem mestu pravilno prikazan. To se naredi, da so njihova tržna prizadevanja učinkovitejša.

Doubleclick

IDE

1 leto

Google DoubleClick ga uporablja za registracijo in poročanje o dejanjih uporabnika spletnega mesta po ogledu ali kliku enega od oglasov oglaševalca z namenom merjenja učinkovitosti oglasa in za prikazovanje ciljanih oglasov uporabniku.

DSID

15 dni

DoubleClick identifikacijski piškotek, ki skrbi za razlikovanjem med različnimi napravami uporabnika, ko je ta logiran v Googlov račun.

.facebook.com

_fbp

30 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/help/instagram.

Facebook

spin
xs
presence
sb
wd
c_user
datr
dpr
locale

Trajanje seje
365dni
Trajanje seje
2 leti
5 dni
365 dni
2 leti
7 dni
5 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/policy/cookies.

 

Obstaja več načinov za upravljanje in nadzor nad uporabnikovimi nastavitvami za piškotke. Z izbrisom ali blokiranjem piškotkov določene spletne strani ne bodo delovale pravilno ali enako učinkovito. Če uporabnik izbriše vse piškotke, njegove preference ne bodo shranjene in obvestilo o piškotkih bo prejel vsakič, ko bo obiskal to spletno stran. Večina modernih spletnih brskalnikov uporabniku nudi splošne informacije o piškotkih in uporabniku omogoča, da si ogleda vse naložene piškotke in mu dovoli, da izbriše vse ali posamične piškotke, ter mu omogoča, da blokira ali dovoli piškotke za vse spletne strani ali posamično izbrane spletne strani. Prav tako lahko uporabnik normalno izključi posamezne oglaševalne piškotke tretjih oseb. Če uporabnik spremeni nastavitve za piškotke v svojem spletnem brskalniku, bodo, razen če izbriše ali blokira vsak piškotek posebej, spremembe veljale za vse spletne strani, ki jih obiskuje, ne le za spletne strani, katerih upravljavec je MKZ. Informacije o piškotkih se v spletnih brskalnikih običajno nahajajo v razdelku »pomoč«. Spodaj so povezave do razdelka pomoč v nekaterih najpogosteje rabljenih spletnih brskalnikih:

 

Nazadnje spremenjeno 1. 4. 2023

Mladinska knjiga Založba d.d.

 
 
 
 
Če želite oddati svoje mnenje morate biti prijavljeni.
 
Prijava