Več vsebin
 
Domov  /  VSEBINA  /  Darila in ugodnosti / Nagradna igra - Nariši svojega najljubšega knjižnega junaka!

Nagradna igra - Nariši svojega najljubšega knjižnega junaka!

 

Nariši svojega najljubšega knjižnega junaka


Med najbolj priljubljenimi knjižnimi junaki na Slovenskem je prav gotovo prikupni Piki Jakob. A ni edini! Kateri književni junak je tvoj najljubši? Maček Muri, Muca copatarica ali morda Pedenjped?

Svojega najljubšega knjižnega junaka nariši na že pripravljeno podlago, ki jo najdeš v katalogu na strani 7 ali pa si jo natisneš na tej povezavi >>> in sodeluj v CICIKLUBOVI NAGRADNI IGRI!

 

Izžrebali smo 12 nagrajencev, vsak pa bo prejel eno izmed spodaj predstavljenih nagrad

V torek, 15. maja 2018, smo izžrebali srečne nagrajence:
 
SVET JE KAKOR RINGARAJA
  Knjigo SVET JE KAKOR RINGARAJA prejmejo:

   
1. MANCA NAVODNIK
   2. ALIJA SULJIĆ
   3. VALERIJA GRADIŠAR
   LEGO DUPLO Vse v enem prejmejo:

 
1. IAN JELEN
  2. LARA REJEC
  3. VAL BABOŠEK
PRAVLJIČNI CVET     Knjigo PRAVLJIČNI CVET prejmejo:

   1. NIKA ŠABEC
   2. EVA JOZIĆ
   3. HANA ČERNIC
IGRA BRAINBOX - NA KMETIJI     BRAINBOX Na kmetiji prejmejo:

  1. JOŠT KOLAR GAMS
  2. JAN PODRŽAJ
  3. ŽANA GOSTENČNIK

Čestitamo! Nagrade bodo srečni nagrajenci prejeli po pošti.
 
 

Kako se prijaviti?


Svojega najljubšega knjižnega junaka naj otrok nariše na list iz Ciciklubovega kataloga št. 213 na strani 7 ali list, natisnjen s spletne strani www.ciciklub.si/nagradnaigra. V žrebanju bodo upoštevane risbe, ki jih bo organizator prejel do 30. 4. 2018 na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Ciciklub, Za nagradno igro, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Risbi mora biti priloženo dovoljenje za sodelovanje, ki ga podpišejo starši ali skrbniki. Fotografirano ali skenirano risbo se lahko pošlje tudi na e-naslov ciciklub@mkz.si, vendar mora biti priloženo tudi pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov (v jpeg ali drugi e-obliki). Med vsemi prispelimi risbami bomo 15. 5. 2018 izžrebali nagrajence. Imena nagrajencev bodo najkasneje v 10 dneh po žrebanju objavljena na spletni strani www.ciciklub.si/nagradnaigra. Risb brez privoljenja staršev oz. skrbnikov v nagradni igri ne bomo upoštevali. Organizator nagradne igre je Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, matična št. 5049130. O nagradni igri: Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v pravilih, ki so v celoti objavljena na ovitku Cicikluba 2/2018 (št. 213) in na www.ciciklub.si/nagradnaigra. Udeleženci nagradne igre se z oddajo risbe in podpisanega Dovoljenja za sodelovanje strinjajo s pogoji nagradne igre in z objavo risbe, imena in priimka ter starosti nagrajenega otroka. V nagradni igri lahko sodelujete le z eno risbo, nakup ni pogoj za sodelovanje.

 

Pravila nagradne igre

Nagradna igra v CICIKLUBU – april – junij 2018

 

Organizator nagradne igre je Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MKZ). Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovi kapital 5.141.149,22 EUR.

Nagradna igra traja od 1. 4. do 30. 4. 2018. V žrebanju bodo upoštevane risbe, ki jih bo organizator prejel do 30. 4. 2018. V nagradni igri se sodeluje s poslano risbo najljubšega knjižnega junaka skupaj z Dovoljenjem za sodelovanje staršev ali skrbnikov, ki je objavljeno na strani 7 v aktualnem katalogu (2/2018, št. 213) in na spletni strani www.ciciklub.si/nagradnaigra. Risb brez priloženega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bomo upoštevali. Sodeluje se lahko samo enkrat. Zakoniti zastopnik oz. starš s podpisom dovoljuje objavo risbe s pripisom imena in priimka ter starosti otroka v Ciciklubovem katalogu in na spletnih straneh www.ciciklub.si. Vsaka risbica mora biti avtorsko delo prijavljenega. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Objava risb je dovoljena za obdobje 1 leta od žrebanja.

Nagradno žrebanje bo izvedeno 15. 5. 2018 v prisotnosti 3 članske komisije v prostorih MKZ. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni pisno, njihova imena pa bodo v najkasneje v roku 10 dni objavljena na spletni strani www.ciciklub.si/nagradnaigra.

 

Podeljenih bo 12 nagrad, in sicer:

  • 3 x Brain box na kmetiji – cena 16,99 eur/kom
  • 3 x Svet je kakor ringaraja – cena 39,90 eur/kom
  • 3 x Pravljični cvet – cena 34,96 eur/kom
  • 3 x Lego duplo vse v enem – cena 29,99 eur/kom

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zaposleni v družbah MKZ, Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Cankarjeva založba – Založništvo d.o.o., ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega) v tej nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, v nagradni igri lahko sodelujejo le s pisnim privoljenjem staršev ali skrbnikov.

Nagrad v naravi ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrade niso prenosljive. V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. Nagrade bodo poslane na naslov skrbnika, ki bo naveden na Dovoljenju za sodelovanje, v roku 30 dni po žrebanju, razen če ne bo dogovorjeno drugače. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočih nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški poštnine itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na enak način in na enakem mestu, kot so bila objavljena prvotna pravila in pogoji. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Rezultati so dokončni.

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro sprejema organizator nagradne igre na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.ciciklub.si/nagradnaigra ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator nagradne igre za nagrade, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan izvesti dodatnega žrebanja. Starš oz. zakoniti zastopnik soglaša z javno objavo imena in priimka otroka, njegove starosti ter risbice, ki jo je izžrebanec narisal.

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko pošljete na elektronski naslov cicklub@mkz.si ali pokličete na tel. št. 01 241 34 12.

 
 
 
Če želite oddati svoje mnenje morate biti prijavljeni.
 
Prijava